×
32 results
  1. Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana

    Håheim, Kari B., Magnussen, Helene R., Løvold, Maren Sofie A. ()

    Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket gjennomgått store teknologiske omveltninger, og denne modernisering

  2. Digitale bøyelister : fra analog til BIM

    Netland, Haakon A., Lund, Ola B., Stenrød, Kristian, Lindegaard, Håkon J. ()

    Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å