Aydid, Kawsar Hassan ×
1 result
  1. Flerkulturell sykepleie : "hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn på?”

    Ibrahim, Amal Gohad, Aydid, Kawsar Hassan ()

    Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å vise betydningen av økt faglig sykepleiekompetanse til pasienter med flerkulturelt bakgrunn og fremme trygghet ved god kommunikasjon ho