Attramadal, Soffi Beatriz ×
1 result
  1. Digitalisering av Klipparkivet i biblioteket ved Oslo Museum

    Attramadal, Soffi Beatriz ()

    Denne bacheloroppgavens formål er å undersøke hvorfor det er viktig å digitalisere Klipparkivet ved Oslo Museums bibliotek, med fordeler og ulemper som følge av en slik prosess. For å finne svar på problemstillingen er det benyttet kvalitativ metode. Fire informanter innen- og utenfor Oslo M