Arntsen, Hilde × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Diskurser om flerspråklighet

    Arntsen, Hilde ()

    Dette er en bacheloroppgave med tittelen ”Diskurser om flerspråklighet”, som ble skrevet våren 2014. Oppgaven har et pedagogisk utgangspunkt der formålet har vært å belyse ulike diskurser rundt tema flerspråklighet. Metoden for å nå formålet har vært en tekst- og dokumentanalyse av uli