Antonisen, Markus Ziener × Infeksjoner ×
1 result
  1. Sykepleiekapasitet i møte med postoperative pasienter med diabetes : "hvordan kan sykepleier bruke sin sykepleiekapasitet hos postoperative pasienter med diabetes, slik at infeksjoner forebygges?"

    Antonisen, Markus Ziener ()

    Bakgrunn: Fra egen praksis har jeg opplevd at pasienter med diabetes utvikler komplikasjoner, relatert til sine operasjonssår. Jeg mener derfor at det er behov for kompetanseheving og fagutvikling, rundt kunnskapene om ivaretagelsen av postoperative pasienter med diabetes. Problemstilling: Utifra