Andersen, Heidi ×
1 result
  1. Vurdering av innsats i kroppsøvingsfaget

    Andersen, Heidi ()

    Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan forholder fire kroppsøvingslærere seg til innsatsbegrepet i vurderingsarbeidet på ungdomstrinnet?”. Ved hjelp av semistrukturert kvalitativt intervju samle jeg inn data, som jeg transkriberte og bearbeidet videre. Forskningen er basert på