Amoateng, Loretta Grace × Brukerorientert ledelse|Brukerorientering ×
1 result
  1. Brukerorientert ledelse ved NAV-kontor

    Amoateng, Loretta Grace, Borgenholt, Maren ()

    I denne oppgaven har vi valgt temaet brukerorientert ledelse. Brukerorientering er et mye omtalt begrep som har fått økt fokus i dagens samfunn, og stiller med dette store krav til offentlige virksomheter. Begrepet brukerorientert ledelse er forholdsvis nytt, og det er lite kunnskapsbasert materia