Amland, Silje ×
1 result
  1. Profesjonsetikk for lærere

    Amland, Silje ()

    Dette er et kvalitativt studie som tar for seg temaet profesjonsetikk for lærere. Jeg har i oppgaven analysert Lærerprofesjonens etiske plattform for å undersøke hvordan dokumentets innhold kan forstås og etterleves blant lærere. Dataene fra analysen har jeg drøftet opp imot teori som base