Alv Skogstad Aamo|Berit Nordahl|Fredrik Holth|Barlindhaug, Rolf ×
39 results
  1. Helhetlig boligplanlegging

    Barlindhaug, Rolf, Ruud, Marit Ekne, Skogheim, Ragnhild ()

    Innledning og problemstillinger Gjennom studier av overordnede kommunale plandokumenter med relevans for utformingen av nye boligprosjekter og boligområder i ni kommuner har vi registrert og strukturert de elementene som kan sies i å inngå i en helhetlig boligplanlegging. En helhetlig boligplan