Alstad-Fønnebø, Frøydis ×
1 result
  1. Forebygging av tvang under prosedyrer på barn

    Alstad-Fønnebø, Frøydis ()

    Bakgrunn og hensikt: Denne oppgaven ønsker å utforske hvilken kunnskap sykepleieren kan anvende for å fremme barns mestring under prosedyrer, slik at tvang og mulige psykososiale konsekvenser kan forebygges. Det har vært et økt fokus på dette tema de siste årene, men det kan fortsatt være be