Al-Saadi, Adam ×
2 results
  1. Nasjonale turistveger – Utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

    Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian ()

    Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to

  2. Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

    Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian ()

    Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to