Adam, Silje Svarverud ×
1 result
  1. Mat og helse som allmenndannende fag i grunnskolen

    Adam, Silje Svarverud ()

    Skolens allmenndannende funksjon står som et sentralt punkt i en rekke utdanningspolitiske dokumenter. Dette gjør at man som lærer er nødt til å være bevisst på hva dette innebærer og hvordan man kan bidra til allmenndanning i alle skolens fag. Faget mat og helse har en rekke muligheter i de