Aasland, Aadne|Vestby, Guri Mette ×
46 results
  1. Lindeberg som bosted

    Ruud, Marit Ekne, Vestby, Guri Mette ()

    Områdeløft Lindeberg har særlig hatt søkelys på innsats i utsatte boområder, samt på inkluderende møteplasser og lokalt engasjement. Det er tilsammen gjennomført 28 store og små tiltak fram til 2016. Tiltakene dreier seg om fysiske oppgraderinger av møtesteder og uteområder,

  2. Fra sentrumsdød til sentrumsglød

    Vestby, Guri Mette ()

    Hensikten med «Levende lokaler». Mange små og mellomstore byer har erfart at områder som før var et pulserende hjerte i byen nå er halvdøde med flere tomme butikklokaler og andre næringslokaler. Negative spiraler for handelsliv og gateliv har vært vanskelige å snu og behovet for å ten