Aarsand, Eva ×
1 result
  1. Prehospital behandling av opioidoverdose

    Persson, Sunniva Malene Oprann, Aarsand, Eva ()

    Innledning: Norge har vært blant de landene i Europa med høyest registrert forekomst av narkotikautløste dødsfall per innbygger de siste årene. Vi har sett på om det forekommer at pasienter får tilbakevendende overdose som fører til dødsfall etter prehospital behandling med nalokson, hvor p