Aae, Torgeir Holtborg ×
1 result
  1. Mobbing i skolen

    Aae, Torgeir Holtborg ()

    Mobbing er fremdeles et stort problem i dagens skole, til tross for all kunnskap og fokus det har fått den siste tiden. Undersøkelser viser at selv om mobbing de siste årene har gått litt ned er fortsatt omfanget stort, og har ikke hatt noen jevn nedgang. Derfor er det fortsatt et behov for mer