LUI - Student theses × Øverland, Alina Viktoria × Pedagogikk ×
1 result
  1. Danning og demokrati - Ord versus handling

    Øverland, Alina Viktoria ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg tema dannelse og demokrati i den Ugandiske skolen. For å kunne drøfte dette, har det vært nødvendig å redegjøre for skolesituasjonen i Uganda da denne er svært annerledes enn i Norge. Skolene er i korte trekk preget av overfylte klasserom med manglende lokal