Øinæs, Jannecke Steenfeldt-Foss × Mindfulness × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Mindfulness i skolen

    Øinæs, Jannecke Steenfeldt-Foss ()

    Stressrelatert problematikk har fått en stadig større oppmerksomhet i skolen og sees gjerne i sammenheng med dagens raskt voksende teknologibaserte samfunn samt markedsøkonomiske orientering. Den svenske regjeringen ga blant annet ut en rapport i 2006 der de framla funn som viste at den svenske s