YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2016

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • AFI FoU-resultat 2016

Publisher

  • YS

Page Number

  • 84

Abstract

  • YS Arbeidslivsbarometer er gjennomført for 8. gang.Rapporten som ble lagt fram på YS-konferansen er bygd opp rundt fem temaområder. Disse er valgt ut fordi de er sentrale for å forstå utviklingen i norsk arbeidsliv, sett fra arbeidstakeres perspektiv. 1. Fagforeningenes legitimitet 2. Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 4. Likestilt deltakelse 5. Trygghet og tilknytning i arbeidslivet