Yrkesfaglærerstudenter forsker fremdeles - en antologi basert på 18 bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved OsloMet - storbyuniversitetet, 2018

Document type

Publication date

  • 2018-09

Description

  • Denne antologien inneholder artikler fra 18 bacheloroppgaver skrevet av 19 studenter ved Yrkesfaglærerutdanningen i Restaurant- og Matfag ved OsloMet – storbyuniversitetet i løpet av våren 2018. Det er nå fjerde gang at vi samler studentenes bacheloroppgave i en antologi for å distribuere den til skoler, opplæringskontor og andre potensielt interesserte. Vår hensikt med å videreføre denne tradisjonen er å spre kunnskapen som er opparbeidet gjennom studentens forskningsarbeider slik at resultatene ikke «bare blir liggende i en skuff».