With these two hands my mother holds me, cares for me, this i love. But With these two hands my mother hits me-this i hate. En oppgave om foreldreveiledning som forebyggende tiltak i etniske minoritetsfamilier som praktiserer oppdragervold.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet jeg ønsker å belyse i min bacheloroppgave er foreldreveiledning som forebyggende tiltak i møte med etniske minoritetsforeldre som praktiserer oppdragervold. Ettersom jeg er oppvokst i Norge med foreldre som har røtter fra Gambia, har jeg i min oppvekst vært preget av normer og verdier knyttet til oppdragelse og familieliv, som til tider har vært motstridende. For meg har det alltid vært interessant å grave litt dypere inn i dette. Jeg har spesielt opptatt av ulike syn om fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsen, og har derfor diskutert dette med mine foreldre og andre voksne med etnisk minoritetsbakgrunn. Et spørsmål som ofte ble stilt, var dette: «Hva er der som er galt med å slå hvis det ikke skader barnet?». For mange av foreldrene, virket det som at det å klapse i ny og ne var nødvendig for å oppnå respekt og lydighet hos sine barn, for det var jo slik de selv hadde blitt oppdratt. Eksempelvis var det ikke uvanlig i min oppvekst at jeg av og til ble klapset når jeg oppførte meg på en uønsket måte. Klapsing var mine foreldres måte å irettesette meg på, det fikk meg til å oppføre meg. Hvert fall på kort sikt. For min del kan jeg si at det lå en god intensjon i bunn, men jeg ønsker samtidig å understreke at jeg tar avstand fra alle former for vold. I motsetning til mine foreldre er jeg klar over hvilke konsekvenser volden kan ha for barns utvikling og trivsel, og jeg vil på ingen måte videreføre denne praksisen på mine egne barn. Mitt valgt av tema for denne bacheloroppgaven har også sammenheng med mine praksiserfaringer fra en barneverntjeneste utenfor Oslo. Her fikk jeg være med på foreldreveiledninger og fulgte opp noen familier blant annet med etnisk minoritetsbakgrunn. Jeg fikk inntrykk av at mange av foreldrene fikk mye ut av veiledningen, men jeg opplevde samtidig at samarbeidet til tider var utfordrende på grunn av språk, kommunikasjon, mistillit til barneverntjenesten og ulike forståelser på oppdragelse. Allerede i denne praksisperioden begynte jeg å tenke på samarbeid med disse familiene som et aktuelt tema for min bacheloroppgave.