Vurdering i musikk på ungdomstrinnet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven «Vurdering i musikk på ungdomstrinnet» tar for seg hvilke forutsetninger en musikklærer har for å gjøre en helhetlig, rettferdig og gyldig vurdering i musikk på ungdomsskolen. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med to lærere som underviser på skoler med forskjellige utgangspunkt hva ressurser angår. Funnene viser at den største utfordringen er tiden musikklærerne har til rådighet for å få vurdert den omfattende læreplanen i musikk, og at store forskjeller i materielle ressurser fører til store forskjeller i hvilke vurderingsformer lærerne har mulighet til å gjennomføre på den enkelte skole. Mye tyder på at en redusering av mengden kunnskaper og ferdigheter som skal elevene skal vurderes i ut ifra læreplanen, eller en utvidelse av timeantallet i musikk er det som må til for å skape et nogenlunde likt vurderingsutgangspunkt for norske musikklærere med tanke på de store elevgruppene man skal undervise.