VSM+A3 : kontinuerlig forbedring med value stream mapping og A3-rapportering

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Value Stream Mapping er et verktøy fra Lean Construction som har stor gjennomslagskraft til å avsløre sløseriet i produksjonen. Kartleggingen brukes til å forbedre verdistrømmen til en aktivitet gjennom å fjerne sløseri og forbedre de verdiskapende stegene. Verdistrømsanalysen gir en oversiktlig fremvisning av produksjonen fra råmaterialer til ferdig produkt. Kartleggingen gir en bedre forståelse av hvordan flyten av materialer og informasjon går igjennom verdistrømmen. Styrken til VSM verktøyet er å forbedre kommunikasjonen mellom fagene gjennom involvering og samarbeid. Formålet med å bruke Value Stream Mapping og A3-rapportering er å ha en strukturert metode å jobbe med kontinuerlig forbedring og for å løse kommunikasjonsproblematikk i prosjekter. A3-rapporten brukes til å utarbeide nye metoder til å løse arbeidsoppgaver og til å finne grunnårsakene til problemet, samt å bedre kommunikasjonen mellom ledere og arbeidere med lettere informasjonsflyt. Samtidig skal rapportene sørge for at organisasjonen fungere og har en progresjon mot sine mål. A3-rapporten oppnår sin effektivitet og kraft gjennom at man benytter den strukturerte og gjennomgående tankegangen. Forutsetningene for å implementere Value Stream Mapping og A3-rapportering i en bedrift er at alle er informert om formålene og at det er enighet om at det er på denne måten man skal jobbe med kontinuerlig forbedring. Den tankegangen må være gjennomsyret i hele organisasjonen. I hvert prosjekt burde det være en ansatt som er leder for Lean arbeidet med kontinuerlig forbedring og prosesseffektivisering.