Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • NOVA Rapport 5/16

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-582-7

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 118

Abstract

  • Rapporten presenterer ny kunnskap om utviklingstrekk knyttet til vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuell vold. Det empiriske grunnlaget er de to NOVA-undersøkelsene UngVold 2007 og UngVold 2015, gjennomført blant 18–19-åringer. Rapporten viser at vold og overgrep rammer en betydelig andel unge. Den viser videre at mild vold fra foreldre er redusert fra 2007 til 2015, mens grov vold har omtrent samme omfang. Omfanget av vitneerfaringer og seksuell vold er ikke vesentlig endret i perioden. En stor andel av den seksuelle volden finner sted blant jevnaldrende. Mange rapporterer at det var alkohol med i bildet da hendelsen skjedde. Forskerne anbefaler utforsking av hvordan forebygging av grov foreldrevold og seksuell vold blant unge kan gjøres, samt videre forskning på utviklingstrekk.