Volatilitetssmil for konkurs-put på Oslo Børs

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Utgangspunktet for oppgaven var følgende problemstilling: Ved å anvende opsjonstankegangen som Black og Scholes presenterte på et selskaps egenkapital og forpliktelser til å prise en "konkurs-put" på selskapets aktiva, ser vi på hvordan forholdet er mellom den impliserte volatiliteten som Black-Scholes opsjonsprisingsmodell gir og den realiserte volatiliteten til en konkurs-put. Dette har blitt gjort ved å se på en tiltenkt “konkurs-put” der verdien av opsjonen har blitt beregnet som differansen mellom den teoretiske, risikofrie obligasjonsgjelden og obligasjonsgjeldens markedsverdi. Vi har benyttet obligasjonslån for å estimere et selskaps gjeldsvolatilitet og beregnet tilhørende konkurs-put for hver enkelt obligasjon. Obligasjonenes relative andel av selskapets rentebærende gjeld har blitt anvendt som skaleringsfaktor for at obligasjonenes konkurs-put skal være gjeldende for all rentebærende gjeld.