Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • Småskrift

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Skal du organisere et opplæringsprogram for voksne er det nødvendig med en forståelse av hva som skiller de voksnes læringsforutsetninger fra barn og ungdoms. Til forskjell fra barn og ungdom har voksne deltakere ofte en svært heterogen bakgrunn, et ambivalent forhold til læring og en frykt for de endringer læringen kan medføre. I denne artikkelen vil jeg komme med en teoretisk begrunnelse og konkrete forslag for hvordan tilrettelegging av opplæring på arbeidsplassen kan organiseres.