Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for seg følgende problemstilling: «Hvordan kan ulike visualiseringer av fremdrift bidra til å optimalisere planleggingen av en byggeprosess». Dette har gitt svar på hvordan planleggingsmetodene oppleves for de som benytter seg av det daglig. Det ble gjennomført et casestudie med kandidater gjort i fokusgrupper. Technology Acceptance Model ble benyttet for å få en forståelse av hvor nyttig og brukervennlig kandidatene opplevde hver enkelt metode. Oppgaven vil være relevant for aktører innen entreprenørbransjen som kunne tenke seg å benytte et annet system for fremdriftsplanlegging. Med grunnlag i resultatene har det blitt konkludert at hver av metodene har fordeler og funksjoner for optimalisering av fremdriftsplanen. Derfor er det viktig med en tidlig vurdering av hvilken metode en skal benytte.