Vis meg din forståelse, så skal jeg fortelle deg hvordan jeg har det. En oppgave om forståelse av ´atferd` som handling i møte med unge med ´atferdsproblemer´.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Er ´problembarn` bare vanskelige barn? Jeg tror ikke det. Min hypotese er at ´atferdsproblemer` er kommunikasjon og meningsbærende uttrykk. Gjennom oppgaven vil jeg redegjøre for, belyse og drøfte hvordan forståelse av handlinger vil påvirke kommunikasjonen mellom sosionomen og den unge. Alle bærer med seg sin egen forståelse av verden og fenomenene i den. Jeg er nysgjerrig på hvilke føringer en sosionoms forståelse legger for endringsarbeidet i møte med unge og deres nettverk. Denne oppgaven vil være en oppgave som handler om å få en tydeligere bevissthet rundt forståelse, begreper og holdninger.