Vil prehospital bruk av NIHSS føre til at flere pasienter med mistenkt hjerneslag får raskere behandling på sykehus?

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 46 s.

Abstract

  • Bakgrunn: Hjerneslag er en diagnose som årlig rammer mange personer i Norge. Hjerneslag skyldes både blodpropp i en av hjernens blodkar og blødning fra et av hjernens blodkar, og er en tidskritisk tilstand. Symptomer og funn på hjerneslag kan som regel ikke skilles avhengig av årsak. Derfor er det viktig med rask bildediagnostikk for å finne ut årsaken til pasientens funn og symptomer. Mål: Denne prosjektbeskrivelsen har til hensikt å undersøke om flere hjerneslagpasienter vil få raskere behandling ved å ta i bruk NIHSS prehospitalt. Dette er basert på at kun 18,1 prosent av pasientene får trombolyse på landsbasis og at det er utvikling innen prehospitalt kompetansenivå. Metode og design: For å undersøke målene som er laget for denne prosjektbeskrivelsen vil det gjennomføres et prospektivt kvasieksperiment. Dette vil foregå over to separate perioder på 18 måneder. Data vil registreres gjennom journalføring for hver pasient som innlemmes i studien i begge periodene. Forankring: Studien har formål om å bedre pasientbehandlingen for hjerneslagpasienter. Dette vil gjøres med tettere samarbeid mellom sykehusets avdelinger, både prehospitalt og inhospitalt. Studien kan også vise anvendelse av NIHSS blant paramedic i den akutte fasen av et hjerneslag.