Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2019-11

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:17

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-291-2

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 168

Abstract

  • Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken fylkes-kommune og arbeidet med regional planstrategi som skal vedtas i fylkestinget i løpet av 2020.