Video på Facebook Hva får VGTV igjen for å bruke ressurser på å publisere native video på Facebook, og hvordan kan VGTV maksimere sine digitale inntekter?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • De siste årene har det norske medielandskapet endret seg drastisk. Brukerne blir mer digitale og gamle forretningsmodeller står for fall. Papiravisene i Norge har gått fra rekordopplag på tidlig 2000-tallet til å bli mer enn halvert i løpet av få år. De totale lesertallene holder seg stabile, men leserne bruker mobilen og internett i stedet for papiravisen. Dette er en stor økonomisk utfordring når papiravisen fortsatt står for mesteparten av inntektene til avishusene. En av de største konkurrentene i det digitale markedet er giganter som Facebook og Google. I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i VG, og helt konkret VGTV. Bransjen trenger bærekraftige digitale inntektsmodeller for å kunne overleve i fremtiden, og vi spør oss om Facebook kan være en del av løsningen på dette. VGTV startet i 2015 et prosjekt der de tilpasset og publiserte video direkte på Facebook. Dette ga umiddelbart resultater i form av visninger og stor synlighet på Facebook, men uten å føre til nye inntekter. Vi har sett på hvordan VGTV kan tjene penger på dette, og samtidig hva VGTV kan lære av Facebook for å øke sine digitale inntekter. Vi har kommet frem til at det er flere positive ringvirkninger knyttet til native video på Facebook. Men VGTV burde samtidig arbeide mer strategisk med dette innholdet. Der VGTV har mulighet til å selge reklame og produktplassering burde dette gjøres mer systematisk enn i dag. I tillegg til dette mener vi at det er på tide at VGTV tar mobiltelefonen på alvor. Slik de tekniske løsningene er i dag må opplevelsen av å se video på VGTV bli mer umiddelbar og tilgjenglig enn den er. For at VGTV skal oppleve vekst må terskelen for å se en video være så lav som mulig. I tillegg til at «pre-rolls» må kortes ned og snakke et mer effektivt språk er det mye å hente på lastetid og brukervennlighet. Gjennomfører de disse endringene mener vi at forutsetningene for å lykkes i fremtiden både på trafikk og økonomi er gode.