"Vi her på Ammerud"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2010:29

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-870-20

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Gjennom kvalitative intervjuer, samt statistisk bakgrunnsmateriale, er det kartlagt ressurser og muligheter, svakheter og mangler innen tema som oppvekstvilkår og levekår, sosiale forhold og boligforhold, fritid- og kulturliv. Stedskvaliteter, bo- og flyttemotiver og beboernes vurderinger av Ammeruds omdømme belyses. Rapporten avsluttes med innspill til strategier for det videre utviklingsarbeidet for å gjøre Ammerud til et mer attraktivt sted å bo. Tilknyttet prosjekt Grunnlagsdokumentasjon for Ammerud