Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:101

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-678-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet mellom ulike samfunnsområder og sektorer. Forholdet til andre regioner og landsgjennomsnittet trekkes også inn. Målet er å legge grunnlaget for en større undersøkelse som kan dokumentere og forbedre innsikten i Vestfolds situasjon, utviklingsperspektiver og utfordringer på sentrale samfunnsområder. Tilknyttet prosjekt Vestfold, forprosjekt