Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • Forskningsserie

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

ISBN

  • 82-488-0023-7

ISSN

  • 1501-6064

Description

  • Vernepleierens yrkesutøvelse og -kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med psykisk utviklingshemming står sentralt. I antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang og makt, samarbeid med andre yrkesgrupper, kvalitetssikring, rettssikkerhet og vernepleierutdanning i internasjonalt perspektiv. Forfatterne arbeider i institusjoner, hjemmebaserte tjenester, offentlig forvaltning, fagorganisasjoner og med utdanning og forskning på høgskoler og universitet. De har bakgrunn i vernepleie, sykepleie, psykologi, samfunnsvitenskap, jus og sosial- og helsefag. Slik får innholdet relevans for beslutningstakere i offentlig forvaltning, skoleverket, helse- og sosialvesen, for lærere og studenter.