Verkstedhåndbok for verkstedene på institutt for produktdesign ved HIOA. HMS, maskiner og materialer, verkstedpraksis

Collection

  • TKD - Department of Product Design

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for produktdesign

Description

  • Verkstedhåndboken er utarbeidet spesielt for verkstedene på Produktdesign, av de som underviser der. Alt av tekst og bilder har de framstilt selv. Den er ment å fungere både som undervisningsmateriell (studentene skal fylle inn informasjon, se forordet) og som korrekt informasjon om grunnleggende HMS på de ulike materialverkstedene. Utgitt 2012, revidert august 2014 v. Sigrid Haugen