Verdivurdering av TESLA MOTORS: utredning i hovedprofilen bedriftsøkonomisk analyse.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne oppgaven var å verdivurdere det amerikanske selskapet Tesla Motors Inc. som er børsnotert på NASDAQ. Verdivurderingen resulterte i en aksjekurs på USD 200,20. Per 18.04.2014 var aksjekursen på USD 198,12. Dermed er det vurdert å gi denne aksjen en kjøpsanbefaling. Rammeverket for denne oppgaven har vært fundamental verdsettelsesmetode. Den første delen består av strategiske analyser om bransjen og selskapet. Det har i tillegg blitt diskutert mulige framtidsutsikter i markedet. De strategiske analysene har bidratt til å avdekke viktige forhold som blant annet konkurransefortrinn, fremtidige muligheter og eventuelle trusler for selskapet. den andre delen blir det gjennomført finansielle analyser for å få et bilde av selskapets nåværende økonomiske situasjon samt et utgangspunkt for budsjetteringen. Nærmere slutten brukes de strategiske og finansielle analysen til å budsjettere fremtidige frie kontantstrømmer, som deretter diskonteres for å finne dagens verdi.Til slutt i oppgaven blir volatiliteten til aksjekursen diskutert. Aksjekursen har hatt store opp- og nedsider i løpet av denne skriveprosessen. Denne diskusjonen gir tanker som leseren kan ta med seg videre etter å ha lest denne oppgaven.