Verdig død på sykehjem og forberedende samtaler : finnes det en sammenheng

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Utgangspunktet for oppgaven er interessen jeg har for eldre pasienter, som kommer av at jeg har jobbet med eldre mennesker i snart tre år. Fra før hadde jeg kunnskapen om at et stort antall eldre pasienter dør på sykehjem i dag. Jeg har lenge vært nysgjerrig på om beboere på sykehjem blir involvert i livets slutt og sin egen død. Jeg fant ut at mange sykehjem praktiserer forberedende samtaler og jeg ville undersøke om en slik samtale kan bidra til å skape en verdig død. Problemstilling: «Hvordan kan en forberedende samtale om livets slutt mellom sykepleier og eldre beboere på sykehjem og deres pårørende, bidra til å skape en verdig død? Metode: Denne oppgaven er bygger på metoden litteraturstudie som skal belyse og besvare problemstillingen min med utgangspunkt i litteratur og forskning som allerede eksisterer. Resultatet: Funn fra forskning og fagartikler viser at forberedende samtaler bidrar til åpenhet om døden, autonomi og verdighet. Diskusjon: Om hvorvidt forberedende samtaler skaper en verdig død, finnes det ikke et entydig svar på. Det er vanskelig å automatisk si at det er en sammenheng mellom forberedende samtaler og en verdig død.