Verdien til Rica Hotels AS per 31.12.2014

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Oppgaven estimerer verdien av Rica Hotel AS før oppkjøpet og vurderer hvordan Rica hadde klart seg som en selvstendig hotellkjede.