Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forprosjekt, samt simuleringer i IDA ICE. I rapporten konkluderes det med at FKOK stiller krav til uforholdsmessige høye luftmengder. Det anbefales å jobbe videre med hvilke muligheter som foreligger for å oppfylle kravene til både NS 3701 og FKOK. Det er videre anbefalt å se nærmere på det faglige underlaget for FKOK, og muligheter for å tilpasse FKOK til krav om mer energivennlige skolebygg.