Venøse leggsår i hjemmesykepleien

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme sårtilheling hos brukere med venøse leggsår i hjemmesykepleien? Hensikt: Formålet er å komme frem til konkrete behandlingsprinsipper sykepleier må være klar over som er med på å fremme og lege venøse leggsår. Kompresjon, elevasjon av underekstremitetene, ernæring og aktivitet er hovedprinsippene i sårbehandling av venøse leggsår. Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Forskning har vist at kompresjonsbehandling er det viktigste tiltaket for at venøse leggsår skal bli leget. Ødem er med på å hindre at såret får grodd, det er derfor viktig å få redusert ødemet i underekstremitetene. Videre er det viktig med god dokumentasjon i sårbehandlingen, samt å prøve og opprettholde kontinuitet i sårbehandlingen. Pasientens ernæringsstatus må kartlegges for å sørge for at pasienten får i seg de næringsstoffene som trengs. Når sår skal gro trenger kroppen også mer næringsstoffer enn til vanlig.