Varsling i norsk arbeidsliv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Ved valg av tema var det viktig for oss å utrede noe som er relevant i forhold til vår utdanning, og som ytterligere kan være verdifullt for videre karriereløp. Etter en kort innføring i faget arbeidsrett ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi tilegnet oss en forforståelse av arbeidsretten og bestemmelsene som regulerer varsling. Ytringsfriheten er grunnlaget for varslingsretten. Retten til å ytre seg er ikke bare fremhevet i arbeidsmiljøloven, men også nedfelt i den norske Grunnloven. Varslingsreglene var ikke høyt prioritert i vår pensumlitteratur i arbeidsrett, men likevel nok til at vår interesse for ytterligere kunnskap ble trigget. Varsling som tema er kommet for å bli i den norske offentlige debatt og i norsk arbeidsliv. Det er særlig når saker fremheves i media at interessen og nysgjerrigheten vekkes hos allmenheten. Vår interesse vokste med bakgrunn i Monika-saken og Tønne-saken. Dette gav oss mersmak for å utrede problematikken ved å fremheve svakheter og utfordringer både hva gjelder dagens regelverk og ulike virksomheters interne rutiner.