Valgets kvaler : Rekruttering til restaurant- og matfag

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2013-10

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne artikkelen analyseres 6 bacheloroppgaver som alle har fokus på rekruttering til utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag (RM) i den videregående skolen. Utgangspunktet for bacheloroppgavene og denne artikkelen er spørsmålet: Hva kan påvirke ungdommer til å velge / ikke velge utdanningsprogrammet restaurant- og matfag?