Valget av bibliotekarstudiet - basert på introverte eller ekstroverte verdier?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne studien undersøker hvordan bibliotekarstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus identifiserte sine personlige egenskaper med bibliotekaryrket før de begynte på studiet, og hvorvidt de har justert synet på deres personlige egnethet i yrket i etterkant. Funnene blir særlig sett i lys av de psykologiske begrepene introversjon og ekstroversjon som en følge av det økte fokuset fra øvre hold på viktigheten av utadrettet virksomhet i bibliotekene, og tidligere funn som vitner om at bibliotekarstudentene ikke ser ut til å inneha graden av ekstroversjon som etterlyses. Den plasserer også studentenes hensyn til personlighetstrekk i det større bildet av motivasjonsfaktorer for å velge utdanningen, samt at man ser hvordan aspektet gjenfinnes i studentenes møte med markedsføringen av den. Resultatene tegner et bilde av at studentene baserte studievalget i litt større grad på introverte verdier, men at de likevel anser sin personlighet som ytterligere egnet ved tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen. Studentene har i varierende grad lagt merke til aspektet personlighetstrekk i markedsføringen, men det later til å være ekstroverte kvaliteter de har oppfattet som viktigst.