Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:116

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-618-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet gjør rede for prosjektets mandat, oppbygging og innhold og resultatene fra analyse av utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon i en undersøkelse i regi av Statens helsetilsyn i 2003. De viser hvor utviklingshemmede bor, hvor de kom fra og når de bosatte seg i kommunale boliger. Videre bruken av fast bemanning ved utføring av praktisk bistand på dag- og nattid samt omfanget av ytt hjelp og bruk av faglig spesialisthjelp samt tilstrekkelig/utilstrekkelig hjelp fra sykepleie og lege. Og det samme i forhold til sosiale tiltak, praktisk hjelp og tilsyn. Tilknyttet prosjekt Bolig- og tjenestetilbud til utviklingshemmede