Utviklingen i det tyske og greske arbeidsmarkedet fra 2002 til 2012 : en teoretisk og empirisk analyse

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne bacheloroppgaven ønsker vi å utføre en samfunnsøkonomisk analyse av arbeidsmarkedets funksjonsmåte i Tyskland og Hellas. De sentrale faktorene i det tyske arbeidsmarkedet har vært relativt stabile, men de har i det greske arbeidsmarkedet vært svært ustabile de siste årene. For å belyse vår problemstilling har vi tatt utgangspunkt i økonomiske teorier omkring arbeidsmarkedet, og hatt fokus på sysselsetting, arbeidsledighet, arbeidskraftmigrasjon, inflasjon, lønn, handel og optimale valutaområder.For å gjennomføre denne samfunnsøkonomiske analysen har vi undersøkt data for det tyske og greske arbeidsmarkedet med hensyn på de forskjellige faktorene. Vi har i denne oppgaven påvist at det ikke alltid er en reell sammenheng mellom teori og virkelighet. Vi kan ikke trekke en klar konklusjon fra empirien vi har undersøkt. Vi har sett tegn til at arbeidsmarkedene i begge land påvirkes av den europeiske sentralbankens beslutninger vedrørende pengepolitikken. Sammenlignet med det greske arbeidsmarkedet, blir det tyske arbeidsmarkedet tatt mer hensyn til når det gjelder økonomiske beslutninger i den europeiske union.Alt i alt ser det ut til at det europeiske arbeidsmarkedet har en lang vei å gå, før det kan sammenligne seg med det store amerikanske arbeidsmarkedet. Alt i alt ser det ut til at det europeiske arbeidsmarkedet har en lang vei å gå, før det kan sammenligne seg med det store amerikanske arbeidsmarkedet.Alt i alt ser det ut til at det europeiske arbeidsmarkedet har en lang vei å gå, før det kan sammenligne seg med det store amerikanske arbeidsmarkedet.