Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:102

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-724-8

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet omhandler en sammenlikning av utvikling og status i eldreomsorgen i Oslo, Bergen, Trondheim og hele landet i hovedsak etter 1988 og fram til 2005/2006. Vekta er lagt på omfang og tilgjengelighet i forhold til institusjoner for eldre og kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og disse boligenes brukere og funksjon. Avslutningsvis gis det en historisk og sammenliknende oversikt over ressursinnsatsen i pleie- og omsorgstjenestene målt i årsverk. Tilknyttet prosjekt Oslos eldreomsorg - utvikling, status og innhold