Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarighet i forhold til målte COP-verdier ved bruk av Schild-Gordon-Ngs varmepumpe-modell. Beregningsmodellen kan da kategoriseres som en realistisk beregningsmodell, og gi et relativt sikkert beregningsgrunnlag ved implementering i TEK-sjekk. Vedrørende bruken av TEK-sjekk er programmet et godt alternativ i forhold til manuelle beregninger i aktuelle norske standarder. På bakgrunn av et større varmtvannsforbruk ved Miljøhuset GKs enn opprinnelig dimensjonert, ble det gjennomført en lønnsomhetsvurdering av et solfangeranlegg. Tilkoblingen av solfangeren med lukket krets skal fungere som et ekstra ledd til forvarming av tappevannet. Ved vurdering av type solfanger velges vakuumsolfanger. I tillegg utføres det en lønnsomhetsvurdering hvor resultatene tilsier en lønnsom investering, men dog ikke av stor grad. Derimot resulterte solfangerens beregnede bidrag til energiforsyningen i TEK-sjekk til en halvering av varmeelementets avgitte effekt. Solfangeranlegget kan for Miljøhuset GK også anses som en forsterket ytring i forbindelse med signalbyggstatus og med en verdiskapende miljøprofil.