Utvikling av kompetitive immunoassay for deteksjon av tyroksin

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Page Number

  • 43

Abstract

  • I denne oppgaven ble et kompetitivt immunoassay utviklet for deteksjon av fritt tyroksin ved bruk av små magnetiske kuler (Dynabeads). Det kompetitive immunoassayet ble optimalisert med hensyn på sterkere signal og sensitivitet. Kulene ble koblet til fritt tyroksin og tyroksin konjugert til bovine serum albumin. Det ble sett på koblingsparametre som ligandkonsentrasjon, saltkonsentrasjon og pH og hvordan dette påvirket kulene i det kompetitive assayet. Assayprosedyren ble kulekonsentrasjonen og deteksjonsantistoffkonsentrasjonen optimalisert. En prosedyre for kobling av M-270 karboksylsyrekuler til fritt tyroksin ble utviklet. Kulene hadde høyest sensitivitet for deteksjon av tyroksin i et kompetitivt assay med antistoffet antityroksinklon 1H1, kulekonsentrasjonen på 0,05 mg/mL og deteksjonsantistoffkonsentrasjon på 0,0125 μg/mL.