Utsmykking av Atrå skole i Tinn kommune: vannspeil - luftspeil