Utslippsreduksjoner og tilpasninger

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-notat 2008:103

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-709-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Kommunene har blitt en mer interessant aktør for utformingen av nasjonal klimapolitikk de senere årene. I dette notatet gjøres en kartlegging av tiltak som er gjort i kommunene for å redusere utslipp av klimagasser og hva kommunene har gjort for å tilpasse seg klimaendringer. Notatet baserer seg på to spørreskjemaer som ble sendt ut til samtlige kommuner i første halvdel av 2007. Kartleggingen antyder at klimatiltak i kommunene ikke er gitt høy prioritet. Det er vanskelig å forklare hvorfor det er slik på bakgrunn ava dette notatet. Det synes imidlertid som om noe av forklaringen er at kommunenes rolle i den nasjonale klimapolitikken er vag, samtidig som kommunene peker på manglende ressurser.