Utlånsmodeller for e-bøker i folkebibliotek - den norske debatten i et skandinavisk perspektiv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Norge var sist ut med utlån av e-bøker i folkebibliotek av de skandinaviske landene. Med dette som utgangspunkt, ønsket vi å se i hvilken grad Sverige og Danmark har vært forbilder for Norge, når det gjelder å utvikle utlånsmodeller for utlån av e-bøker i folkebibliotekene. Og i hvilken grad debatten i Norge har fulgt samme mønster og argumentasjon som debattene i Sverige og Danmark. For å svare på problemstillingen vår har vi gjennomført en litteraturstudie, der vi har sett på utvikling av utlånsmodellene i Skandinavia, og hvordan debatten rundt e-bøker i folkebibliotek har foregått. Studien viser at Norge ikke har hatt Sverige og Danmark som forbilder, men har brukt erfaringene fra Sverige og Danmark. Vi har også funnet ut at debatten i Norge har i liten grad fulgt de samme mønstrene som debattene til Sverige og Danmark, men at argumentasjonen som er brukt, i stor grad har vært lik.